ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถาม

  • ติดต่อ สอบถาม หรืองานจัดส่งเอกสาร ในผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
  • บริษัท มาลาคี จำกัด
  • 55 อาคารเอเอ แคปปิตอล รัชดา ชั้น 4
  • ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม 10400
  • โทรศัพท์ 02-029-9850-54 (สำนักงานใหญ่)
  • โทรศัพท์ 02-029-9855    (แผนกการตลาด)

Shop Location

ที่ตั้งร้าน

Malachi Co.,Ltd.
  • Fashion Island, 2nd floor
  • Fashion Island ชั้น 2 Tel: 0-2029-9850 ต่อ 207 Bangkok